Cytburken Personöversikt

Cytburken personöversikt (cytburken.se) är ett användargränssnitt som används av behöriga läkare, barnmorskor och sjuksköterskor för vård av patienter.

Cytburken personöversikt ger möjlighet att ta reda på när en kvinna senast tog ett cellprov och att ta fram hela historiken med samtliga registrerade prover och behandlingar i kronologisk ordning.

  1. Senaste datum för cellprov
    Information om när senaste cellprov togs. Dessutom räknar cytburken fram tiden fram till dagens datum och ger uppmaningen Erbjud prov när det är dags. För kvinnor mellan 23 och 50 år kommer denna signal om det har gått mer än 2 ½ år sedan senaste prov registrerades, och för kvinnor mellan 50 och 63 år om det gått mer än 4 ½ år. Detta motsvarar alltså intervallen för kallelser minus 6 månader, vilket sparar tid och resurser både för kvinnorna och för hälso- och sjukvården.

  2. Prov/behandling
    Patienthistorik gällande cellprover, PAD relaterat till cervixdysplasi samt behandlingar av dysplasi.

I Cytburken personöversikt finns två olika behörighetsnivåer:

  • Behörighetsnivå 1 tilldelas mottagningspersonal som i samband med eller före mottagningsbesök ska kunna se om en kvinna bör erbjudas ett cellprov i screeningsyfte. 
  • Behörighetsnivå 2 tilldelas offentliga och privata gynekologer och barnmorskor som arbetar på behandlande enheter.