MENY

Vårdförlopp alarmsymtom

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2015-12-21

Neurologiska symtom

  • Polyneuropathi eller rhizopathi kan ge misstanke om myelom.
  • Övriga neurologiska symtom, se hjärntumörer.