MENY

Vårdförlopp alarmsymtom

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2015-12-21

Flush

Flush utan annan uppenbar orsak kan ge misstanke om neuroendokrin buktumör.