Palliation Sydöst

Palliation sydöst är en regional konferens som Regionalt cancercentrum sydöst anordnar varje år. Syftet är att skapa en gemensam processförståelse, sprida goda exempel och möjliggöra erfarenhetsutbyte.

Palliation Sydöst 2021

Palliation Sydöst 2021 höst är digital och programmet finns här.

Palliation Sydöst 2021 vår är digital och programmet finns här.

Palliation Sydöst 2020

Palliation Sydöst 2020 är inställt pga COVID-19 och återkommer 2021.

Palliation Sydöst 2019

Programmet för Palliation Sydöst 2019 finns här.

Palliation Sydöst 2018

Programmet för Palliation Sydöst 2018 finns här.