MENY

Palliation Sydöst

Palliation sydöst är en regional konferens som Regionalt cancercentrum sydöst anordnar varje år. Syftet är att skapa en gemensam processförståelse, sprida goda exempel och möjliggöra erfarenhetsutbyte.

porträtt

Jessica Eriksson

regional processamordnare

Region Kalmar län


Ansvarig redaktör: Linda Carlén-Hallström

Sidan uppdaterad: 11 februari 2020