MENY

Regionala cancercentrums projektgrupp för kortare väntetider

RCC i samverkan har tillsatt en nationell arbetsgrupp med respektive RCCs regionala projektledare för att stödja genomförandet av satsningen Kortare väntetider i cancervården.

Specifikt uppdrag

Gruppen ska inom ramen för projektgruppens arbete för kortare väntetider i cancervården:

  • Utbyta regionala erfarenheter av uppdraget med att samordna införandet av de standardiserade vårdförloppen.
  • Ge stöd till SKLs och RCC i samverkans uppdrag gällande kommunikationsinsatser.
  • Ta fram gemensamma underlag på uppdrag av RCC i samverkan.
  • Vara beredande i frågor som rör satsningen ”Varje dag räknas” inför beslut i RCC samverkan.

Gruppen består av de regionala projektledarna och leds av RCCs nationella samordnare för standardiserade vårdförlopp och SKLs projektledare för satsningen.

Projektgruppens mötestider våren 2019

 

22 januari 13-15
15 februari 13-15
11 mars 9-11
12 april 13-15
13 maj 10-12
11 juni 13-15

Gruppens sammansättning

Ordförande

Helena Brändström

samordnare nationella vårdprogram

Sveriges Kommuner och Regioner

 

 

RCC Norr

Anna-Lena Sunesson

chef RCC Norr

RCC Stockholm Gotland

Lisa Jelf Eneqvist

projektledare, verksamhetscontroller

RCC Syd

Björn Ohlsson

medicinsk rådgivare

RCC Syd

RCC Sydöst

Charlotte Carlsson

regional projektsamordnare SVF

 

 

RCC Uppsala Örebro

Pia Jestin

funktionschef

 

Jessica Nordlander

verksamhetsutvecklare/tf enhetschef

RCC Väst

Marie Boëthius

utvecklingsledare

RCC Väst

Christina Bogestrand

Projektstöd SVF


Gemensam information uppdaterad: 4 februari 2019