Verksamheternas inrapportering till cancerregistret och palliativregistret

Verksamheternas inrapportering till cancerregistret redovisar i vilken grad klinikerna klarar sitt uppdrag att rapportera in till Cancerregistret och Palliativregistret.