Resultatredovisningar arkiv

Här samlar vi alla tidigare Resultatredovisningar. Redovisningarna visar utvecklingen av cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen utifrån de sex patientlöftena.

Samlad resultatredovisning

Samlad resultatredovisning november 2020

Samlad resultatredovisning maj 2020

Samlad resultatredovisning november 2019

Samlad resultatredovisning maj 2019

Samlad resultatredovisning november 2018

Diagnosspecifika resultatredovisningar

November 2020

Bröstcancer november 2020

Bukspottkörtelcancer november 2020

Hjärntumörer högmaligna gliom november 2020

Hudmelanom november 2020

Huvud-/halscancer november 2020

Livmoderkroppscancer november 2020

Lungcancer november 2020

Lymfom november 2020

Njurcancer november 2020

Prostatacancer november 2020

Tjocktarmscancer november 2020

Urinblåsecancer november 2020

Ändtarmscancer november 2020

Maj 2020

Bröstcancer maj 2020

Hjärntumörer högmaligna gliom maj 2020

Hudmelanom maj 2020

Huvud-/halscancer maj 2020

Livmoderkroppscancer maj 2020 (redovisas ej p.g.a. ombyggnation av registret)

Lungcancer maj 2020

Lymfom maj 2020

Njurcancer maj 2020

Prostatacancer maj 2020

Tjocktarmscancer maj 2020

Urinblåsecancer maj 2020

Ändtarmscancer maj 2020

November 2019

Bröstcancer november 2019

Hjärntumörer högmaligna gliom november 2019

Hudmelanom november 2019

Huvud-/halscancer november 2019

Livmoderkroppscancer november 2019

Lungcancer november 2019

Lymfom november 2019

Njurcancer november 2019

Prostatacancer november 2019

Tjocktarmscancer november 2019

Urinblåsecancer november 2019

Ändtarmscancer november 2019

Maj 2019

Bröstcancer maj 2019

Hudmelanom maj 2019

Huvud-/halscancer maj 2019

Livmoderkroppscancer maj 2019

Lungcancer maj 2019

Lymfom maj 2019

Prostatacancer maj 2019

Tjocktarmscancer maj 2019

Ändtarmscancer maj 2019

Urinblåsecancer maj 2019

 

Vill du ha tillgång till äldre resultatredovisningar, kontakta oss på rccsydoststatistikstod@regionostergotland.se