Resultatredovisningar arkiv

Här samlar vi alla tidigare Resultatredovisningar. Redovisningarna visar utvecklingen av cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen utifrån de sex patientlöftena.

Samlad resultatredovisning

Samlad resultatredovisning maj 2023

Samlad resultatredovisning november 2022

Samlad resultatredovisning maj 2022

Samlad resultatredovisning november 2021

Samlad resultatredovisning maj 2021

Samlad resultatredovisning november 2020

Samlad resultatredovisning maj 2020

Samlad resultatredovisning november 2019

Samlad resultatredovisning maj 2019

Samlad resultatredovisning november 2018

Diagnosspecifika resultatredovisningar

Maj 2023

Bröstcancer maj 2023

Bukspottkörtelcancer maj 2023

Hjärntumörer högmaligna gliom maj 2023

Hudmelanom maj 2023

Huvud-/halscancer maj 2023

Livmoderkroppscancer maj 2023

Lungcancer maj 2023

Njurcancer maj 2023

Prostatacancer maj 2023

Tjocktarmscancer maj 2023

Urinblåsecancer maj 2023

Ändtarmscancer maj 2023

November 2022

Bröstcancer november 2022

Bukspottkörtelcancer november 2022

Hjärntumörer högmaligna gliom november 2022

Hudmelanom november 2022

Huvud-/halscancer november 2022

Livmoderkroppscancer november 2022

Lungcancer november 2022

Lymfom november 2022

Njurcancer november 2022

Prostatacancer november 2022

Tjocktarmscancer november 2022

Urinblåsecancer november 2022

Ändtarmscancer november 2022

Maj 2022

Bröstcancer maj 2022

Bukspottkörtelcancer maj 2022

Hjärntumörer högmaligna gliom maj 2022

Hudmelanom maj 2022

Huvud-/halscancer maj 2022

Livmoderkroppscancer maj 2022

Lungcancer maj 2022

Lymfom maj 2022

Njurcancer maj 2022

Prostatacancer maj 2022

Tjocktarmscancer maj 2022

Urinblåsecancer maj 2022

Ändtarmscancer maj 2022

November 2021

Bröstcancer november 2021

Bukspottkörtelcancer november 2021

Hjärntumörer högmaligna gliom november 2021

Hudmelanom november 2021

Huvud-/halscancer november 2021

Livmoderkroppscancer november 2021

Lungcancer november 2021

Lymfom november 2021

Njurcancer november 2021

Prostatacancer november 2021

Tjocktarmscancer november 2021

Urinblåsecancer november 2021

Ändtarmscancer november 2021

Maj 2021

Bröstcancer maj 2021

Bukspottkörtelcancer maj 2021

Hjärntumörer högmaligna gliom maj 2021

Hudmelanom maj 2021

Huvud-/halscancer maj 2021

Livmoderkroppscancer maj 2021

Lungcancer maj 2021

Lymfom maj 2021

Njurcancer maj 2021

Prostatacancer maj 2021

Tjocktarmscancer maj 2021

Urinblåsecancer maj 2021

Ändtarmscancer maj 2021

November 2020

Bröstcancer november 2020

Bukspottkörtelcancer november 2020

Hjärntumörer högmaligna gliom november 2020

Hudmelanom november 2020

Huvud-/halscancer november 2020

Livmoderkroppscancer november 2020

Lungcancer november 2020

Lymfom november 2020

Njurcancer november 2020

Prostatacancer november 2020

Tjocktarmscancer november 2020

Urinblåsecancer november 2020

Ändtarmscancer november 2020

Maj 2020

Bröstcancer maj 2020

Hjärntumörer högmaligna gliom maj 2020

Hudmelanom maj 2020

Huvud-/halscancer maj 2020

Livmoderkroppscancer maj 2020 (redovisas ej p.g.a. ombyggnation av registret)

Lungcancer maj 2020

Lymfom maj 2020

Njurcancer maj 2020

Prostatacancer maj 2020

Tjocktarmscancer maj 2020

Urinblåsecancer maj 2020

Ändtarmscancer maj 2020

November 2019

Bröstcancer november 2019

Hjärntumörer högmaligna gliom november 2019

Hudmelanom november 2019

Huvud-/halscancer november 2019

Livmoderkroppscancer november 2019

Lungcancer november 2019

Lymfom november 2019

Njurcancer november 2019

Prostatacancer november 2019

Tjocktarmscancer november 2019

Urinblåsecancer november 2019

Ändtarmscancer november 2019

Maj 2019

Bröstcancer maj 2019

Hudmelanom maj 2019

Huvud-/halscancer maj 2019

Livmoderkroppscancer maj 2019

Lungcancer maj 2019

Lymfom maj 2019

Prostatacancer maj 2019

Tjocktarmscancer maj 2019

Ändtarmscancer maj 2019

Urinblåsecancer maj 2019

 

Vill du ha tillgång till äldre resultatredovisningar, kontakta oss på rccsydoststatistikstod@regionostergotland.se