Väntetidsrapporter för standardiserade vårdförlopp

Sedan september 2015 har standardiserade vårdförlopp införts för ett antal diagnoser i syfte att korta väntetiderna och göra cancervården mer jämlik. Här visar vi en mätning av väntetiderna innan standardiserade vårdförlopp infördes, en så kallad baslinjemätning.

Baslinjemätning är gjord för att skapa ett refensvärde att utgå ifrån när vi inför standardiserade vårdförlopp för alltfler cancerdiagnoser. Rapporten är ett resultat av ett nationellt samarbete.

Baslinjemätningen visar väntetiderna i de första fem diagnoserna där standardiserade vårdförlopp infördes först. Dessa diagnoser är:

  • Blodcancer (AML)
  • Esofagus-ventrikel
  • Huvud-hals
  • Prostata
  • Urinblåsa

Rapporten visar regionala data från 1 januari 2010 – 30 juni 2015, hämtade från INCA-registret , en nationell IT-plattform för hantering av register kring cancerpatienter.

Baslinjemätning  per län och för hela sydöstra sjukvårdsregionen 2010 - 2015

Hur hänger standardiserade vårdförlopp och väntetider enligt RCC Sydösts Löfte 1 ihop?