Diskussion om patientöversikter i cancervården

Under e-hälsokonferensen Vitalis diskuterades patientöversikter och hur dessa kommer påverka arbetet på klinikerna och vad det innebär för patienterna. Syftet var att belysa användningen av patientöversikter ur olika aspekter. Panelen bestod därför av ett antal personer med olika perspektiv.

Panelen

  • Eskil Degsell, närståenderepresentant
  • Ingela Franck Lissbrant, överläkare
  • Per Nodbrant, verksamhetschef
  • Anna Essen, docent i företagsekonomi
  • Hans Hägglund, nationell cancersamordnare
  • Maria Sörby, projektledare Patientöversikter i cancervården
  • Ebba Hult, samordnare Nollvision cancer