MENY

Online-statistik

Här finns den senaste kvalitetsregisterstatistiken från sydöstra sjukvårdsregionen.

De öppet tillgängliga kvalitetsparametrarna bygger på data från kvalitetsregistren i INCA och uppdateras i början av varje månad. Online-tjänsten har tagits fram i samarbete med RCC Syd som har en liknande tjänst.

Här hittar du sidan med online-statistiken

För synpunkter eller frågor kring statistiken, kontakta:

 

 


Sidan uppdaterad: 21 mars 2016