Workshop – Urinvägsproblem efter bäckencancerbehandling

Välkommen till en workshop om urinvägsproblem efter bäckencancerbehandling.

Ämnesområde: Rehabilitering
Studieform: På plats
Datum: 3 maj
Tid: 09:30 - 15:00
Arrangör: RCC Syd
Kostnad: Kostnadsfritt
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Ort: Lund

Fredag den 3 maj anordnar RCC Syd en workshop om urinvägsproblem efter bäckencancerbehandling för berörda team och medarbetare i cancervården. 

Agenda:

9.30 – 10.00 Patientgrupper och sjukdomspanorama

Jessica Wihl Överläkare gynekologi/onkologi, PhD, medicinsk chef RCC Syd

Marie-Louise Lydrup Överläkare, docent, kolorektalteamet SUS

Lena Ljunqvist Fick Urolog, VO Urologi, SUS

Mathieu Moreau Specialistläkare, VO hematologi, onkologi och strålningsfysik

10.00 – 10.45 Etiologi, bakgrund och orsaker till miktionsproblem efter behandling av bäckencancer

Johannes Bobjer Biträdande överläkare och docent. VO Urologi, SUS Malmö

10.45 – 11.30 Inkontinens – utredning och behandling

Maria Andrada Hamer Överläkare, PhD Kvinnokliniken SUS

 Lena Ljungqvist Fick Urolog, VO Urologi, SUS

11.30 – 12.15 Tömningsproblem – utredning och behandling

Maria Andrada Hamer och Lena Ljungqvist Fick

12.15 – 13.00 LUNCH

13.00 – 13.45 Komplikationer vid blåsreducerande kirurgi samt högspecialiserad kirurgisk behandling, strålcystit

Fredrik Liedberg Urolog, VO Urologi, SUS

13.45 – 14.15 Bäckenbottenträning

Helena Hallencreutz Grape, Uroterapeut, Spec.fysioterapeut

Karolinska Universitetssjukhuset

14.15 – 14.45 Uroterapeutisk behandling

Lars Hjertzell, Uroteapeut, bitr universitetssjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset

 

Tid: 3 maj 2024 kl. 9.30-15.00

Plats: Medicon Village, Lund. Lokal: Sharience

Programkommitté:

Mari Dahlberg, Sara Strandberg, regionala samordnare, Bäckencancerrehab SUS

Marie-Louise Lydrup, Louis Johnson, RPPL bäckencancerrehab

 

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Sista dagen för anmälan är den 26 april.

Anmälan