Webbinarium om interaktiva utdatapresentationer

På detta webbinarium kommer vi att demonstrera olika former av utdatapresentationer som finns på cancercentrum.se innanför och utanför inloggning och dela med oss av erfarenheter och tips. Vi kommer även att informera om de utbildningsmaterial och hjälpmedel som RCC tagit fram för att underlätta arbetet med utdata.

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Studieform: Distans
Datum: 22 april
Tid: 14:30 - 16:00
Arrangör: RCC Syd
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell

Kvalitetsregisterdata inom cancerområdet

Data från kvalitetsregister är essentiella för att kunna driva förbättringsarbete och utveckla processerna inom cancervården.  Det finns idag ett 30-tal kvalitetsregister för olika cancerdiagnoser på RCC:s registerplattform INCA, och RCC har de senaste åren arbetat intensivt med att göra kvalitetsregisterdata tillgängliga genom interaktiva utdatapresentationer, både öppet på webben och innanför inloggning.

Målgrupp

Webbinariet är öppet för alla som arbetar inom cancervården och vill lära sig mer om att arbeta med utdata från kvalitetsregister.

Länk till webbinariet

Skickas senare till den e-postadress som anges vid anmälan.

Medverkande

Ann-Sofie Hörstedt, statistiker, Victor Falini, statistiker och Maria Erngrund, medicinsk rådgivare, RCC Syd

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Sista dagen för anmälan är den 18 april.

Anmälan