Utbildningsdagar i barnpalliation

Utbildningen riktar sig till all vårdpersonal i södra sjukvårdsregionen som arbetar med barn som har livshotande och livsbegränsande sjukdom. Målet är att bland annat ge en översikt över begrepp och definitioner, principer för farmakologisk och icke-farmakologisk smärtbehandling, familjeperspektiv, döendeprocess och död, teamarbete, personalvård och etiska utmaningar. Föreläsningarna arrangeras av Konsultteamet för palliativ vård av barn och unga i Södra sjukvårdsregionen.

Ämnesområde: Palliativ vård
Studieform: På plats
Datum: 19 oktober
Tid: 09:30
Arrangör: Konsultteam för palliativ vård av barn och unga
Kostnad: 500 kr
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Ort: Landskrona

Datum: Internat torsdagen 19 oktober 9:30 till fredagen 20 oktober 16:00

Plats: Hotel Öresund Conference & Spa i Landskrona

Kostnad: 500 kronor per deltagare. I avgiften ingår utbildning, måltider och övernattning i enkelrum. Utbildningsdagarna finansieras med stöd av Södra sjukvårdsregionens utvecklings- och utbildningsfond samt Regionalt cancercentrum syd

Sista anmälningsdag: 31 augusti 2023

Detaljerat program kommer vid senare tillfälle.

Under två dagar erbjuds deltagarna föreläsningar, gruppdiskussioner och tid för reflektion. Föreläsningarna kommer att hållas av konsultteamets medlemmar samt bland andra Anders Castor (barnonkolog och klinisk etiker) och Annika Bjurö (överläkare palliativ vård). Utbildningsdagarna i barnpalliation är en bra möjlighet för deltagarna att få en uppdatering om de senaste rönen och ett tillfälle att utbyta erfarenheter med andra som arbetar inom samma område.

Genomförd kurs berättigar till intyg enligt Socialstyrelsens krav Delmål: STb4 palliativ vård för ST-läkare i barn- och ungdomsmedicin.

Konsultteamet för palliativ vård av barn

Konsultteamet arbetar utifrån WHO:s definition av palliativ vård där livskvalitet är det övergripande målet. Teamet strävar efter att möta behoven som patienter och deras familjer ställs inför vid livsbegränsande sjukdom. Detta inkluderar både fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Samarbetet mellan olika professioner och kompetenser är en central del av konsultteamets arbete och målet är att erbjuda lika vård genom nätverket, så att barnen ska få samma kvalitet i hela vårdkedjan. Konsultteamet är en resurs för alla som möter barn och ungdomar med allvarlig sjukdom i sjukvårdsregionen och verkar för att sprida kännedom om det palliativa vårdprogrammet för barn och ungdomar, öka kunskap om palliativ vård samt dela erfarenheter mellan vårdpersonal. Utbildningen är en del av detta uppdrag.

Vid frågor om utbildningen, kontakta Åsa Gruvberger på adressen asa.gruvberger@skane.se