Hur arbetar vi med Min Vårdplan, behovsbedömning och rehabilitering? Vad är IPÖ och vad är sjuksköterskans roll vid behandling av TTFields?

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: På plats
Datum: 22 november - 23 november
Tid: 09:30
Arrangör: Planeringsgruppen för NONIS i samarbete med Cancerakademin
Kostnad: Utbildning, boende och alla måltider är kostnadsfria. Resa bekostas av deltagaren/deltagarens verksamhet
Öppen för: Nationell
Ort: På plats
Anmäl dig

Sista dag för anmälan är 21 oktober. . Avbokning efter 21 oktober kan komma att debiteras. Om eventet måste ställas in p.g.a. eventuella covid-restriktioner utgår ingen debitering.

NONIS (NeuroOncologyNursesInSweden) är ett nationellt nätverk för sjuksköterskor som arbetar med vård av patienter med tumörer i centrala nervsystemet.

Välkomna till utbildningsdagar riktade till sjuksköterskor som arbetar med patienter med tumör i centrala nervsystemet och deras närstående.

Utbildningen hålls på på Högberga Gård.

Målgrupp

Sjuksköterskor som möter patienter med tumör i centrala nervsystemet, och deras närstående.

Innehåll

Måndag 22 november

09.30 - 10.00 Frukost
10.00 - 11.00 Välkomna till Högberga Gård. Presentation av NONIS
och deltagarna
11.30 - 12.30 Nationella vårdprogrammet, Kvalitetsregistret och
patientöversikten
12.30 - 13.30 Lunch
13.30 - 15.00 Workshop IPÖ ur ett omvårdnadsperspektiv
15.00 - 15.30 Fika
15.30 - 17.00 Kontaktsjuksköterskans roll vid TTFields
17.00 - 19.15 Spa och relax om man vill!
19.15 - Middag


Tisdag 23 november

08.30 Frukost
08.30 - 09.30 Nya nationella Min vårdplan
09.30 - 10.30 Kontaktsjuksköterskans roll vid cancerrehabilitering
och behovsbedömning
10.30 - 11.00 Fika
11.00 - 12.15 Workshop Min vårdplan/rehabiliteringsplan
12.15  - 13.15 Lunch
13.15 - 14.30 Workshop Min vårdplan /rehabiliteringsplan
14.30 - 15.00 Summering och hur går vi vidare?
15.00 - Avslut och eftermiddagsfika


Med reservation för mindre ändringar i programmet

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter.