Samtalskurs för sjuksköterskor inom cancervården

PKC erbjuder i samverkan med Palliativt utvecklingscentrum i Lund och RCC Stockholm Gotland samtalskursen De nödvändiga samtalen för sjuksköterskor som arbetar inom cancervården i Region Stockholm.

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: Delvis distans
Datum: 7 september
Tid: 08:30
Arrangör: RCC Stockholm Gotland och PKC i Lund/Stockholm
Kostnad: Konstnadsfri
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Ort: Stockholm
Anmäl dig

senast 17 augusti

Syftet med kursen är att stärka deltagarnas färdigheter att kommunicera med patienter och närstående genom ökad kunskap om människors reaktioner i svåra situationer, konkreta verktyg, upplevelsebaserad samtalsträning samt individuell återkoppling.

Målgrupp

Sjuksköterskor som arbetar inom cancervården i Region Stockholm.

Vid stort intresse förbehåller sig PKC rätten att fördela platser jämnt mellan olika arbetsplatser och verksamhetsområden.

Kursupplägg

STEG 1
2 veckor innan kursdatum får du tillgång till ett antal digitala uppgifter som ska göras innan kursdagen.

Uppgifterna tar upp till en hel dag att genomföra, arbetet kan även delas upp över flera dagar. Du gör uppgifterna när det passar dig bäst!

STEG 2
På kursdagen ses vi fysiskt och då är det dags för den praktiska samtalsträningen.

Träningen sker i små grupper med kursledaren samt en skådespelare som simulerar patient eller närstående. Varje deltagare får direkt feedback och vägledning under samtalen.

Nota bene! Det tillkommer eget förberedelsearbete som motsvarar ½ – 1 dag.

Kostnad

Kursen finansieras av RCC Stockholm Gotland och är kostnadsfri för deltagare. Observera att den egna kliniken står för kostnaden vid avbokning senare än två veckor innan kursstart om 4500 kronor.

Vid frågor kontakta pkc.slso@regionstockholm.se