Samtalskurs för kontaktsjuksköterskor i södra sjukvårdsregionen

Palliativt Utvecklingscentrum erbjuder i samverkan med RCC Syd, samtalskursen "De Nödvändiga Samtalen" för kontaktsjuksköterskor i Södra Sjukvårdsregionen.

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Studieform: På plats
Datum: 7 november
Arrangör: RCC Syd och Palliativt utvecklingscentrum
Kostnad: Kursen finansieras av RCC Syd och är kostnadsfri för deltagare.
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen

Syftet med kursen är att stärka deltagarnas färdigheter att kommunicera med patienter och närstående genom ökad kunskap om människors reaktioner i svåra situationer, konkreta verktyg, upplevelsebaserad samtalsträning samt individuell återkoppling.

Kursen finansieras av RCC Syd och är kostnadsfri för deltagare. Observera att den egna kliniken står för kostnaden vid avbokning senare än två veckor innan kursstart.

Se nedan för kommande kursdatum. Tänk på att du även behöver ta dig tid innan kursdatumet för att göra de förberedande digitala uppgifterna. 

Datum: 7 november 2023
Tid: 8.30 – 17.00
Plats: Medicon Village, Lund
Sista anmälningsdag: 26 september 2023

Datum: 8 november 2023
Tid: 8.30 – 17.00
Plats: Medicon Village, Lund
Sista anmälningsdag: 26 september 2023