Regiondag hjärntumör

Anmälan patienter och närstående.

Välkommen till en inspirationsdag fylld av föreläsningar kring forskning, nya behandlingar och hur vardagen kan se ut för patienter med hjärntumör och deras närstående. Dagen erbjuder även möjlighet till nätverkande för främjat samarbete

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: På plats
Datum: 27 april
Tid: 08:30 - 16:00
Arrangör: RCC Stockholm Gotland
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Ort: Bioclinicum, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Anmäl dig

Senast 24 april

Målgrupp

  • Patienter med hjärntumör och deras närstående
  • Vård-, rehabiliterings- och omsorgspersonal som del av vårdkedjan möter patienter med hjärntumör, och deras närstående

Innehåll

Vem ansvarar i cancervården? Fragmentering eller integrering
Helena Ullgren, leg specialistsjuksköterska onkologi, palliativ vårdPhd, Omvårdnadsansvarig, Tema Cancer, Karolinska universitetssjukhuset. Processledare huvud-halscancer, Regionalt cancercentrum StockholmGotland

När min positiva, friska och vältränade särbo föll ihop
Lena Bohlin, närstående, systemförvaltare

Inblick i aktuell forskning kring hjärntumörer

TT-Fields – en ny metod för behandling av Glioblastom
Giuseppe Stragliotto, överläkare neuroonkologi, MD PhD, Karolinska Universitetssjukhuset

Komplementär och integrativ medicin
Johanna Hök, leg. apotekare, Med. Dr. Karolinska Institutet, Institutionen NVS, Processledare Integrativ Cancervård, Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland

Laserablation (LITT) - värme i stället för kniv -en ny operationsteknik
Margret Jensdottir, neurokirurg, MD, ME neurokirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset

Att hantera egen hälsa och välmående i närvaro av sjukdo
En intervjustudie med närstående till personer som lever med hjärntumör Marie Dahlberg, Samhällsvetare och doktorand. Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska Institutet

Träna för livet
Pamela Andersson, hjärntumörpatient, journalist, författare, redaktör på Topp Hälsa, ambassadör Cancerfonden

Övrigt

Lunch och fika ingår

Projektet Integrerad vård

Anmälan

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Lista med kryssrutor eller alternativknappar