Webbutbildning Regionala cancercentrum - en orientering

Vårt uppdrag på RCC är stort och involverar många aktörer, roller och perspektiv. Den här utbildningen ger en orientering i varför RCC finns, hur vi är organiserade och hur verksamhetens olika delar hänger ihop. En del av utbildningen vänder sig särskilt till processledare.

Ämnesområde: Ledning och styrning
Studieform: Webbutbildning
Datum: Flexibel kursstart
Arrangör: RCC i samverkan
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell

Målgrupp

Utbildningen rikar sig till alla som arbetar på eller med RCC och som vill orientera sig i RCC:s verksamhet. En del av utbildningen vänder sig särskilt till RCC:s processledare. 

Innehåll

Utbildningen tar cirka två till tre timmar att gå igenom. Innehållet är uppdelat i tre delar. Du kan göra dem i den ordning du vill.

  1. Kapitlet Lär känna RCC ger berättelsen om hur och varför RCC bildades. Du får också en genomgång av RCC:s uppdrag och hur RCC är organiserat för att möta uppdraget.
  2. Kapitlet Kunskapsstöden ger en övergripande genomgång av de sex nationella kunskapsstöden och värdet av dem. Så att vi blir fler som känner till hela RCC.
  3. Kapitlet Processledarrollen har de regionala processledarna i fokus. Här delar processledare med sig av sina erfarenheter, tankar och tips.

Utbildningen innehåller reflektionsfrågor som passar bra att diskutera i grupp på processledarmöten och liknande.

Återkoppling på innehållet

Om du hittar fel i utbildningen eller vill ge förslag till förbättringar, hör av dig till RCC i samverkan genom info@cancercentrum.se. Korrigeringar kommer att ske löpande och en första bedömning av förbättringsförslag kommer att göras under hösten 2024.  

Utbildningen har tagits fram av en arbetsgrupp inom RCC och publicerades i april 2024. Under april och maj 2024 kommer utbildningen att kompletteras med några filmer och liknande.