Optimerad och jämlik cancervård – digitalt möte 26 oktober 2023

Ett möte för chefer, patientprocessledare, patientföreträdare och cancersamordnare för utveckling av cancervården inom Södra sjukvårdsregionen.

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: Distans
Datum: 26 oktober
Tid: 13:00
Arrangör: RCC Syd
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen

RCC Syd har sedan 2018 arrangerat möten på temat ”Optimerad och jämlik cancervård”, tänkta som forum för dialog om hur vi tillsammans kan utveckla cancervården inom Södra sjukvårdsregionen.

Mötet denna gång kommer att innehålla presentationer och gruppdiskussioner inom följande två fokusområden:

  • Datadriven verksamhetsutveckling
  • Utveckling av patientprocessarbetet – hur gör ni, hur gör vi?

Moderator: Ylva Källman

Program

13.00 Välkomna, ordförande i RCC syds styrgrupp.

13.10 Del 1

  • Presentation: Informationsdriven verksamhetsutveckling av patientprocessen, en källa till att hitta förbättringshypoteser och förbättringsutrymmen. Exempel på analysmetoder och arbetssätt. Marcus Lingman, överläkare, professor, Centrum för informationsdriven vård, Halland
  • Presentation: Datadrivet förbättringsarbete lokalt och regionalt, exempel från bröstcancerprocessen Maria Erngrund, RPPL och medicinsk rådgivare RCC syd
  • Gruppdiskussion: datadriven patientprocessutveckling – hur gör vi och hur gör ni, vilken är min uppgift och roll?
  • Sammanfattning

14.30 Paus

14.50 Del 2

  • Presentation: Hur gjorde vi för att åstadkomma utveckling och förändring? Katarina Hartman, förvaltningschef psykiatri, RS
  • Presentation: Teamarbetets betydelse i utveckling av processarbetet; exempel från cancervården, Katarina Bexelius, VC Sus och Emil Giertz, RPPL/LPPL melanom, Blekinge
  • Gruppdiskussion: Teamarbetets betydelse i utveckling av processarbetet - hur gör vi och hur gör ni, vilken är min uppgift och roll?
  • Sammanfattning och avslutande diskussion

15.45-16.15 Frågor och diskussion

Varm välkommen!

Möteslänk skickas till den e-postadress som anges i anmälan.

Anmäl dig senast 15 oktober.

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter.