Nyheter gällande patient-enkäter (PROM) IPÖ prostatacancer

Välkommen att delta i utbildningswebbinarium för patient-enkäter i IPÖ prostatacancer.

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Studieform: Distans
Datum: 15 maj
Tid: 15:00 - 16:00
Arrangör: RCC i samverkan
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell
Anmäl dig här

Ange namn, sjukhus och klinik.

Om länken ”Anmäl dig” inte fungerar kan du i stället anmäla dig via e-post nina.hageman@medinina.se

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med patient-enkäter i IPÖ och vill veta mer om vad som är nytt efter senaste uppdatering av IPÖ version 12.0. Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet.

Innehåll

Under utbildningen går vi igenom vad som är nytt gällande patient-enkäter i IPÖ, vilka enkäter som kan vara aktuella för olika patientkategorier och hur man kan använda sig av patientens svar.  Marianne Sanderoth, kontaksjuksköterska på Prostatacancercentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg berättar om hur urologer, onkologer och sjuksköterskor använder patientenkäter i det vardagliga arbetet för utvärdering av patientens symtom och hälsostatus.

Förfrågningar om egna visningar av IPÖ via Teams och/eller tips på hur ni kommer igång med användningen av enkätutskick eller IPÖ  kontakta Nina Hageman nina.hageman@medinina.se  

Kontakt

Nina Hageman

diagnoskoordinator, patientöversikt prostatacancer