Kontaktsjuksköterska i cancervården 7,5 hp

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland erbjuder i samverkan med Sophiahemmet Högskola utbildningsplatser för kontaktsjuksköterskor i cancervården under våren 2022.

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Studieform: Webbutbildning
Datum: 21 mars - 24 maj
Arrangör: Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Anmäl dig här

Senast 25 februari

Kursen är på avancerad nivå och vänder sig till dig som arbetar som kontaktsjuksköterska eller kommer göra det framöver i Region Stockholm eller Region Gotland.

Behörighet: Sjuksköterskeexamen samt pågående befattning som kontaktsjuksköterska för personer med cancer inom någon av hälso- och sjukvårdens olika verksamheter

Kursinnehåll

  • Kontaktsjuksköterskans roll och funktion
  • Patientens delaktighet och lärande
  • Information och samordning
  • Kommunikation och professionella samtal
  • Cancerrehabilitering och psykosocialt stöd
  • Samverkan i teamet
  • Stöd till närstående

Kursen ges på halvfart vilket betyder att du får räkna med att avsätta tid för studier, till exempel inläsning av litteratur och arbete med uppgifter i tillägg för de dagar som är schemalagda. Vi kommer hålla en gemensam kursdag varje vecka under utbildningens gång.

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter.