Kontaktsjuksköterska i cancervård, 7.5 HP

Välkommen till en kurs i samarbete med Karlstads universitet.

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Studieform: Delvis distans
Datum: 17 oktober
Ort: Karlstad + distans
Arrangör: Karlstads Universitet
Kostnad: 18.100 kr
Öppen för: Nationell, Nationell i mån av plats, Sjukvårdsregion Mellansverige

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till dig som arbetar som sjuksköterska inom eller med koppling till cancervård och arbetar som kontaktsjukskö­terska eller kommer att arbeta som kontakt­sjuksköterska framöver. Förkunskaper är att du har en sjuksköterskeexamen.  

INNEHÅLL

 • Kontaktsjuksköterskans roll och funktion
 • Personcentrerad vård
 • Patientens delaktighet och ställning
 • Kommunikation och professionella samtal
 • Cancerrehabilitering och psykosocialt stöd
 • Hälsofrämjande levnadsvanor

I all undervisning läggs vikt vid områdets vetenskapliga grund och evidensbaserad kunskap. Målsättningen är att du efter avslutad kurs har stärkt din kompetens för uppdraget som kontaktsjuksköterska och kunna verka i cancervårdens processorien­terade arbetsform.

Kursen examineras i form av examinerande seminarium i grupp samt ett individuellt skriftligt arbete. Efter avslutad kurs erhålls kursintyg och högskolepoäng.

GENOMFÖRANDE

Kursen genomförs med fem obligatoriska träffar, både med digitala träffar via zoom och fysisk träff vid ett tillfälle på Karlstads universitet. Vid frånvaro från seminarium ges en skriftlig ersättningsuppgift. Därutöver ingår studier på distans via utbildningsplattformen Canvas. Kursen avslutas med en individuell skriftlig hemtentamen.

Kursen ges på halvfart vilket betyder att du får räkna med cirka en hel dags kursarbete per vecka mellan träffarna för inläsning av litteratur, filmade föreläsningar, arbeta med uppgifter och diskussioner i din studiegrupp med kurskamrater.

Utbildningen genomförs delvis nätbaserat, vilket innebär att du behöver ha tillgång till dator (helst inte äldre än 3 år), tillräcklig bredbandsuppkoppling, minsta internminne 2 GB (4 GB rekommenderas), webbkamera och headset.

KURSTILLFÄLLEN FÖR KURSDELTAGARNA

 • 17 oktober via zoom, kl. 9:00-16:00
 • 24 oktober via zoom, kl. 9:00-16:00
 • 13 november på Karlstads universitet, kl. 10:00-16:00
 • 14 november på Karlstads universitet, kl. 9:00-15:00
 • 6 december via zoom, kl. 9:00-16:00
 • 19 december via zoom, kl. 15:30-16:30 frågestund inför hemtentamen
 • 15 januari 2024 sista inlämningsdag för tentamen

Kontakt

Fotini Elena Koutakis Wolin

vårdprocesskoordinator