Introduktion till Cancervård och kontaktsjuksköterskerollen

Välkommen till en digital introduktion för dig som arbetar inom vård, omsorg eller rehabilitering, där du möter patienter med cancer och deras närstående.

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: Webbutbildning
Datum: Flexibel kursstart
Arrangör: RCC Stockholm Gotland
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om vård och rehabilitering som är generell för patienter med cancer. Du får även en inblick i hur cancervården i Sverige styrs och vad det kan innebära för den verksamhet du arbetar inom. Utbildningen redogör inte för olika cancerdiagnoser eller specifik medicinsk vård, behandling eller omhändertagande av en viss patientgrupp, men visar dig var du kan hitta relevant information.

Den här utbildningen är även del 1 av 2 i introduktionen för kontaktsjuksköterskor. Du som vill gå påbyggnadsdelen, del 2, ”Rollen som kontaktsjuksköterska” får länken när du genomfört del 1.

Utbildningen bygger till stor del på föreläsningar av professionen. Den är framtagen av kontaktsjuksköterskor i Region Stockholm och Gotland och därför berör delar av innehållet sjukvårdsregionen men utbildningen är öppen för hela landet. Utbildningen kommer att uppdateras i takt med uppdaterade vårdprogram, uppdragsbeskrivningar etcetera.

Grundmaterialet tar 2-3 timmar per utbildning att gå igenom, men det är bra att avsätta mer tid för reflektion och eventuell fördjupning i extra information. Du kan välja att dela upp utbildningen och göra den i den takt som passar dig.

Målgrupp

Alla professioner inom vård, omsorg och rehabilitering, som möter patienter med cancer och deras närstående.
Kontaktsjuksköterskor som är nya i rollen eller arbetat ett tag och vill utvecklas
Chefer som vill veta mer om kontaktsjuksköterskerollen för att kunna utveckla sin verksamhet

Syfte

Upprätthålla kompetens hos vårdgivare för en god och sammanhållen vård för patienter med cancer.

Lärandemål

 • Få inblick i de nationella målen för svensk cancervård och vad det innebär i den kliniska vardagen. Bland annat kring delaktighet, Min vårdplan, cancerrehabilitering och kontaktsjuksköterska.
 • Få kunskap om vård och rehabilitering som ofta blir aktuella för patienter med cancer och hur din roll passar in i vårdkedjan.
 • Att få kunskap om var du hittar information om diagnos, behandling, omvårdnad och rehabiliteringsåtgärder för olika cancersjukdomar.
 • Få verktyg till ett personcentrerat arbetssätt för att stärka patientens delaktighet.
 • Känna en ökad trygghet i att ge stöd till patient och närstående.

Innehåll

Innehållet består till stor del av korta filmer med föreläsningar av olika professioner och exempel från kontaktsjuksköterskor, patienter och närstående. De flesta avsnitt innehåller en kort kunskapscheck och reflektionsfrågor. Det kan vara värdefullt att gå utbildningen samtidigt som dina arbetskamrater för att kunna diskutera innehållet tillsammans.

Innehåll del 1 – Introduktion till Cancervård

 • Allmänt om cancersjukdom och cancerbehandling.
 • Så styrs cancervården.
 • Kunskapsstöd som verktyg i din vardag.
 • Vård och rehabilitering vid cancer.
 • Stöd för patienter och närstående.

 

Innehåll del 2 – Rollen som kontaktsjuksköterska

 • Bakgrund till kontaktsjuksköterskeuppdraget
 • Nationell uppdragsbeskrivning
 • Aktiva överlämningar
 • Min vårdplan
 • Cancerrehabilitering
 • Sexualitet och cancer
 • Exempel på arbetssätt

Vid frågor om utbildningen kontakta

Hanna Rafstedt

regional samordnare för kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan

RCC Stockholm Gotland