Grundutbildning för dysplasibarnmorskor- och sjuksköterskor

Höstens utbildningsdag på grundläggande nivå riktar sig i första hand till barnmorskor och sjuksköterskor som nyligen börjat arbeta med cervixdysplasi.

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Studieform: Distans
Datum: 20 september
Tid: 08:30 - 16:00
Arrangör: RCC Syd
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell

Syftet är att ge grundläggande kunskaper om HPV (humant papillomvirus) och cervixdysplasi. Utbildningen ger dig praktisk kunskap och verktyg för att underlätta ditt arbete i verksamheten.

Dagens föreläsare

Humant papillomvirus

Miriam Elfström, med dr, Karolinska Institutet. Ordförande i Nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention

Cervixdysplasi

Ulrica Stråhlman, utvecklingsbarnmorska, RCC Syd

Cervixpatologi

Charlotte Örndal, överläkare, Karolinska Institutet

Datum

Fredagen den 20 september

Tid

08.30-16.00

Plats

Digitalt via Teams

Anmälan

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Anmäl dig senast den 18/9 2024.

 

Anmälan