De Nödvändiga Samtalen för kontaktsjuksköterskor

Palliativt Utvecklingscentrum erbjuder i samverkan med Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd), samtalskursen De Nödvändiga Samtalen för kontaktsjuksköterskor i Södra sjukvårdsregionen.

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Studieform: På plats
Datum: 20 maj
Tid: 08:30 - 17:00
Arrangör: RCC Syd och Palliativt utvecklingscentrum
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Ort: Lund

Syftet med kursen är att stärka deltagarnas färdigheter att kommunicera med patienter och närstående genom ökad kunskap om människors reaktioner i svåra situationer, konkreta verktyg, upplevelsebaserad samtalsträning samt individuell återkoppling.

Datum: 20 maj 2024
Tid: 8.30 – 17.00
Plats: Medicon Village, Lund
Sista anmälningsdag: 8 april 2024

Läs mer och anmälan: Samtalskurs för kontaktsjuksköterskor | Palliativt utvecklingscentrum