Cytostatikakörkort

Utbildningen ger deltagarna goda kunskaper i en säker hantering av cytostatika.

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: Delvis distans
Datum: 9 oktober - 9 november
Ort: Göteborg
Arrangör: RCC Väst
Kostnad: 500 kr
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen
Utbildningen ges vid flera tillfällen

09 oktober Anmäl dig

Fysisk träff 9 november

13 november Anmäl dig

Fysisk träff 14 december

22 januari Anmäl dig

Fysisk träff 22 februari 2024

04 mars Anmäl dig

Fysisk träff 11 april 2024

15 april Anmäl dig

Fysisk träff 16 maj 2024

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor och undersköterskor i Västra Götalandsregionen och Region Halland som hanterar cytostatika.

Innehåll

Utbildningen ges via webben och kan genomföras när och var de studerande själva önskar under kurstiden som är fyra till fem veckor. Utbildningen innehåller filmade föreläsningar, kurstexter och arbetsuppgifter.

Föreläsningarna är gemensamma för både sjuksköterskor och undersköterskor, men uppgifterna skiljer sig åt. Tidsåtgången är ungefär 25-35 timmar. Kursledarna följer deltagarna och läser och bedömer de inskickade arbetsuppgifterna löpande under kurstiden. Sammankomst sker på Regionalt cancercentrum väst med praktiska övningar och gruppdiskussioner.

Dokumentsamling

Dokument som du som går kursen Cytostatikakörkortet har nytta av. Samtliga dokument är i PDF och öppnas i nytt fönster.