Cytostatikakörkort - webbutbildning i säker hantering av cytostatika

Arbete med cytostatika ställer stora krav på uppdaterade kunskaper och goda rutiner. Administrationen ska vara säker för patienterna och hanteringen ska inte utsätta medarbetare för arbetsmiljörisker.

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: Webbutbildning
Datum: 11 oktober
Tid: 00:00
Arrangör: RCC Stockholm Gotland
Kostnad: Utbildningen bekostas av Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland då du är anställd inom Region Stockholm Och Region Gotland. Kostnad för övriga 4.000 kronor.
Öppen för: Nationell i mån av plats, Stockholms sjukvårdsregion

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland bedriver en webbaserad utbildning i säker hantering av cytostatika i samarbete med onkologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Detta som ett led i att utveckla gemensamma rutiner i Region Stockholm Gotland. Utbildningen har tagits fram av Region Skåne och har använts där sedan 2004.

Syftet med utbildningen är att ge dig som deltagare goda kunskaper i säker hantering av cytostatika.

Utbildningen bygger på att de onkologiska enheterna på sjukhusen i Region Stockholm bidrar med lokala kursledare. De håller i föreläsningar, läser och bedömer de inskickade arbetsuppgifterna löpande under utbildningen.
För att kunna tillgodogöra dig utbildningen är det en fördel om du har arbetat med cytostatikahantering i minst sex månader. Detta är dock inget krav.

Målgrupp

Sjuksköterskor och undersköterskor i region Stockholm Gotland som hanterar cytostatika.

Upplägg

  • Utbildningen sker via webben och du kan genomföra den när och var du själv önskar.
  • Kurstiden är fyra-fem veckor och avslutas med en gemensam kurssammankomst som pågår under en dag.
  • Kurssammankomsten är obligatorisk och innehåller praktiska övningar och gruppdiskussioner. Det är det enda tillfället ni deltagare träffas.
  • Via internet får du tillgång till filmade föreläsningar och kurstexter med tillhörande arbetsuppgifter.
  • Tidsåtgången för kursen är mellan 25 och 35 timmar.
  • Kursledarna följer dig som deltagare och läser och bedömer dina inskickade arbetsuppgifter löpande under kurstiden.

Anmälan

Närmaste chef anmäler medarbetare till utbildningen.

Utbildningsplatserna kommer att fördelas så att alla sjukhus har möjlighet att anmäla ett par medarbetare per utbildningstillfälle.

Max 20 deltagare sjuksköterskor och undersköterskor antas till varje utbildningstillfälle - på grund av pandemin tar vi tillsvidare emot färre deltager.

Anmälan är bindande. Avbokningar senare än två veckor innan kursstart debiteras med 4000 kronor. Då det är stor efterfrågan på plasterna är det viktigt att den som är anmäld fullföljer kursen. Ej fullföljd kurs debiteras också med 4000 kronor.


När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. 
När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

 

 

Anmälan cyt.körkort SG