Arbeta i Individuell patientöversikt njurcancer

Välkommen att delta i någon av terminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) njurcancer. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på olika datum.

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Studieform: Distans
Datum: 19 oktober
Tid: 15:00 - 16:00
Arrangör: RCC i samverkan
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell
Anmäl dig här

Ange önskat datum, namn, sjukhus och klinik.

Om länken ”Anmäl dig” inte fungerar kan du istället anmäla dig via e-post till viktoria.henell@rccmellan.se 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som behöver en genomgång/repetition av Individuell patientöversikt (IPÖ) njurcancer.
Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet.

Innehåll

Under utbildningen går vi igenom hur IPÖ njurcancer är uppbyggt, hur det går till när man registrerar en patient och hur man registrerar uppgifter under de olika flikarna. Vi går också igenom hur man kan använda IPÖ-verktyget på bästa möjliga sätt.

Förfrågningar om privata visningar av IPÖ via Teams och/eller tips på hur ni kommer igång med användningen av systemet, kontakta Viktoria Henell, viktoria.henell@rccmellan.se