Allmän onkologi 7,5 hp för sjuksköterskor

Kursen syftar till att ge en teoretisk bas vad gäller cancersjukdomars orsak och behandling samt onkologisk vård.

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: Distans
Datum: 26 augusti - 17 januari
Arrangör: RCC Stockholm Gotland, Lunds Universitet
Kostnad: Kostnadsfritt
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Anmäl dig

senast 22 juli

Målgrupp:

Sjuksköterskor som arbetar inom cancervård i Stockholm och på Gotland

Innehåll:

Kursen ges på distans med en serie inspelade föreläsningar som är gjorda av experter inom respektive område. Till föreläsningarna hör obligatoriska instuderingsfrågor som kursdeltagaren kan göra när det passar den enskilde och hens arbete. Kursen avslutas med en examination som sker via videokonferens.
Dator med webkamera och mikrofon är en förutsättning för deltagande. För att få delta vid sammankomsterna skall föregående instuderingsuppgifter vara inlämnade och godkända av lärare.


Ämnen som berörs:

  • Cancerepidemiologi och prevention
  • Tumörcellen och dess spridning
  • Patologi och stadieindelning
  • Ärftlig cancer
  • Tumörkirurgi
  • Strålbehandling som extern strålbehandling, brachyterapi och systemisk strålbehandling
  • Medicinsk onkologisk behandling som cytostatika, immunterapi och målstyrd behandling
  • Naturläkemedel vid onkologisk behandling
  • Cancersmärta och smärtbehandling vid cancer

Upplägg:

Studiehastighet: kvartsfart (25%)

RCC bekostar 5 studieplatser och anmälan sker fortlöpande.

Gör din anmälan i samråd med närmaste chef. Notera att anmälan är bindande. Vid avbokningar senare än 25 juli och ej fullföljd kurs debiteras kliniken med 4 000 kronor.

Vid frågor kring kursen kontakta:

Nina Markholm Nordgren

processledare för kompetensförsörjning,

RCC Stockholm Gotland

 

 

 

 

 

Vid frågor om utbildningens innehåll kontakta: 

Jan Degerfält

universitetsadjunkt

Lunds universitet


När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Anmälan