Allmän onkologi för sjuksköterskor som arbetar med cancerpatienter 7,5 hp

RCC Stockholm Gotland gör årligen en kompetenskarläggning och i granskningen framkom behovet av utbildning inom allmän onkologi. En kurs i allmän onkologi har tagits fram i samarbete med RCC Väst, RCC Syd samt Lunds universitet .

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: Distans
Datum: 30 januari - 9 juni
Arrangör: RCC Stockholm Gotland i samarbete med Lunds Universitet
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Anmäl dig här

Senast 9 december

Målgrupp:

Sjuksköterskor verksamma i cancervården i Stockholm och på Gotland.

Syfte:

Kursen syftar till att ge den teoretiska bas vad gäller cancersjukdomars orsak och behandling, samt onkologisk vård för att du som sjuksköterska på ett bra sätt ska fungera i ditt arbete med cancerpatienter.

Innehåll:

Kursen syftar till att ge den teoretiska bas vad gäller cancersjukdomars orsak och behandling, samt onkologisk vård för att du som sjuksköterska på ett bra sätt ska fungera i ditt arbete med cancerpatienter. Kursen är bred i sitt innehåll och tanken är att man skall få goda kunskaper även inom andra områden än de man själv arbetar inom. Exempelvis en sjuksköterska som arbetar med kirurgi av bröstcancer skall få kunskaper om strålbehandling och cytostatikabehandling och vice versa. Kursen vill ge den helhetssyn om cancersjukdomar, onkologisk vård och behandling som ibland saknas.

Ämnen som berörs:

  • Cancerepidemiologi och prevention
  • Tumörcellen och dess spridning
  • Patologi och stadieindelning
  • Ärftlig cancer
  • Tumörkirurgi
  • Strålbehandling som extern strålbehandling, brachyterapi och systemisk strålbehandling
  • Medicinsk onkologisk behandling som cytostatika, immunterapi och målstyrd behandling
  • Naturläkemedel vid onkologisk behandling
  • Cancersmärta och smärtbehandling vid cancer

Lunds Universitet, Allmän onkologi 7,5

Upplägg:

Kursen innehåller en lång serie inspelade föreläsningar som är gjorda av experter inom respektive område. Till föreläsningarna hör obligatoriska instuderingsfrågor som kursdeltagaren kan göra när det passar den enskilde och hens arbete. Kursen avslutas med en examination. Kursen ges på kvartsfart, 25%,

Anmälan:

Anmälan gör du i samrådan med din närmaste chef. Notera att anmälan är bindande. Vid avbokningar senare än 16 januari 2023 och ej fullföljd kurs debiteras kliniken med 4 000 kronor.
Antagning sker utifrån först-till-kvarn-principen samt med beaktande av spridning mellan olika verksamheter. Kursen har 20 utbildningplatser. 

Vid frågor kring kursen kontakta Nina Markholm Nordgren

Vid frågor om kursens innehåll kontakta Jan Degerfält

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter.