IPÖ-njurcancer för dig som är kontaktsjuksköterska

Välkommen till en utbildning inom Individuell patientöversikt (IPÖ) njurcancer och PROM.

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Studieform: Distans
Datum: Ej angivet
Arrangör: RCC i samverkan
Kostnad: Kostandsfri
Öppen för: Nationell

Om länken ”Anmäl dig” inte fungerar kan du i stället anmäla dig via e-post viktoria.henell@rccmellan.se

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är kontaktsjuksköterska och arbetar med njurcancer samt är nyfiken på hur du kan använda IPÖ i ditt dagliga arbete.

Innehåll

Vi kommer gå igenom hur du kan använda IPÖ för enkätutskick till patient och hur du kan gå igenom svaren vid vårdmötet. Under utbildningen så finns det även möjlighet till dialog och att ställa frågor. 

Förfrågningar om egna visningar av IPÖ eller tips på hur ni kommer igång med användningen av systemet, kontakta Viktoria Henell.