MENY

Datauttag ur register

RCC Sydöst kan lämna ut regionala data från Cancerregistret och från de tumörspecifika kvalitetsregistren för forskningsändamål. Nedan finner du information om datauttag och blanketter för beställning av data från de olika registren.


Sidan uppdaterad: 21 oktober 2016