Enkätundersökning för kliniska cancerstudier

RCC genomför en enkätundersökning för att studera pandemins påverkan på den kliniska cancerforskningen i Sverige. Undersökningen utförs på uppdrag av Socialdepartementet och riktar sig till kliniska forskningsenheter inom cancerområdet.

Undersökningen är uppdelad i en enkät för barncancerstudier och en för vuxencancerstudier. Respektive enkät når du via länkarna nedan.

Barncancer: Pandemins påverkan på kliniska cancerstudier, Webropol

Vuxencancer: Pandemins påverkan på kliniska cancerstudier, Webropol

Enkäterna ska vara ifyllda och inskickade senast 15 oktober 2021.

Cancerstudier i Sverige utgör arbetsgrupp och nationell projektledare är Birgitta Sundberg, RCC Mellansverige. Frågor om enkäten hänvisas till Birgitta Sundberg.

Kontakt

Birgitta Sundberg

projektledare

RCC Mellansverige