Cancerrehabilitering i sydöst

Aktuellt arbete

Under 2023 arbetar vi bland annat med: 

  • Fortsatt implementering av gällande nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering.
  • Fortsatt arbete med breddinförande av det nationella projektet "Min vårdplan på 1177".
  • Sprida användningen av "Hälsoskattning", ett validerat bedömningsinstrument gällande patientens rehabiliteringsbehov, i sydöstra sjukvårdsregionen.
  • Fortsatt arbete med rehabguide och rehabiliteringsplan kopplat till "Hälsoskattning".
  • Fortsatt arbete med nätverksträffar och utbildningsdagar för kontaktsjuksköterskor och rehabiliteringsprofessioner.
  • Riktade hälsofrämjande insatser till cancerpatienter.

>> Utbildningar för dig som arbetar i cancervården som RCC genomför, enskilt eller i samarbete med andra aktörer

Samverkan med aktörer utanför hälso- och sjukvården kring fysisk aktivitet för cancerpatienter

Region Jönköpings län:

Fysisk aktivitet för dig som har eller haft cancer

Region Kalmar län:

Fysisk aktivitet och fysioterapi vid cancer

Region Östergötland:

Träning efter cancerrehabilitering

 

Kontakt

Annica Tomasson

processamordnare cancerrehabilitering

RCC Sydöst

Alexander Almquist

processledare cancerrehabilitering

Region Kalmar län

Viktor Johansson

processledare cancerrehabilitering

Region Jönköpings län