Cancerrehabilitering i sydöst

I sydöstra sjukvårdsregionen delar fyra personer på uppdraget som processledare för cancerrehabilitering.

Organisationen består av en koordinator på 20% placerad på RCC Sydösts kansli och tre processledare på vardera 20%, en i varje län i sydöstra sjukvårdsregionen.

Aktuellt arbete

Under 2021/2022 arbetar vi bland annat med: 

  • Fortsatt implementering av gällande nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering från 2021.
  • Fortsatt arbete med breddinförande av det nationella projektet "Min vårdplan på 1177".
  • Sprida användningen av "Hälsoskattning", ett validerat bedömningsinstrument gällande patientens rehabiliteringsbehov, i sydöstra sjukvårdsregionen.
  • Fortsatt arbete med rehabguide och rehabiliteringsplan kopplat till "Hälsoskattning".
  • Regional samverkan med övriga processledare i sydöstra sjukvårdsregionen.
  • Fortsatt arbete med rutiner och struktur för rehabilitering efter behandling av cancer i bäckenregionen, i hela Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Fortsatt arbete med nätverksträffar och utbildningsdagar för kontaktsjuksköterskor och rehabiliteringsprofessioner.
  • Riktade hälsofrämjande insatser till cancerpatienter.

Utbildningar för dig som arbetar i cancervården som RCC genomför enskilt eller i samarbete med andra aktörer.

>>> Powerpointbilder från utbildning i komplementär och integrativ medicin vid cancer, 6 april 2022

Samverkan med aktörer utanför hälso- och sjukvården kring fysisk ativitet för patienter med cancer:

 

Region Jönköpings län:

Fysisk aktivitet för dig som har eller haft cancer

Region Kalmar län:

Fysisk aktivitet och fysioterapi vid cancer

Region Östergötland:

Träning efter cancerrehabilitering

 

Regionala processledare cancerrehabilitering

Annica Tomasson

processledare cancerrehabilitering

RCC Sydöst

Helene Wendell

processledare cancerrehabilitering

Region Kalmar län

Linda Bergström

processledare cancerrehabilitering

Region Jönköpings län

Ulrika Odelram Wiréen

processledare cancerrehabilitering

Region Östergötland