Cancerrehabilitering i sydöst

Aktuellt arbete

Under 2024 arbetar vi bland annat med: 

  • Fortsatt implementering av gällande nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering.
  • Fortsatt arbete med breddinförande av det nationella projektet "Min vårdplan på 1177".
  • Sprida användningen av "Hälsoskattning", ett validerat bedömningsinstrument gällande patientens rehabiliteringsbehov, i sydöstra sjukvårdsregionen.
  • Fortsatt arbete med rehabguide och rehabiliteringsplan kopplat till "Hälsoskattning".
  • Fortsatt arbete med nätverksträffar och utbildningsdagar för kontaktsjuksköterskor och rehabiliteringsprofessioner.
  • Riktade hälsofrämjande insatser till cancerpatienter.

>> Utbildningar för dig som arbetar i cancervården som RCC genomför, enskilt eller i samarbete med andra aktörer

Samverkan med aktörer utanför hälso- och sjukvården kring fysisk aktivitet för cancerpatienter

Region Jönköpings län:

Fysisk aktivitet för dig som har eller haft cancer (1177.se)

Region Kalmar län:

Fysisk aktivitet och fysioterapi vid cancer (1177.se)

Region Östergötland:

Fysisk aktivitet på recept (FaR) för dig med cancersjukdom (1177.se)

 

Kontakt

Annica Tomasson

processamordnare cancerrehabilitering

RCC Sydöst

Alexander Almquist

processledare cancerrehabilitering

Region Kalmar län

Viktor Johansson

processledare cancerrehabilitering

Region Jönköpings län

Linnéa Nyblom

processledare cancerrehabilitering

Region Östergötland