Cancerrehabilitering i sydöst

I sydöstra sjukvårdsregionen delar fyra personer på uppdraget som processledare för cancerrehabilitering.

Organisationen består av en koordinator på 20% placerad på RCC Sydösts kansli och tre processledare på vardera 20%, en i varje län i sydöstra sjukvårdsregionen.

Aktuellt arbete

Under 2021 arbetar vi bland annat med: 

 • Fortsatt implementering av gällande nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering från 2019, med tillhörande regional checklista, genom klinikdialoger.
 • Revidering av nationellt vårdprogram - ny version 2021.
 • Fortsatt arbete med breddinförande av det nationella projektet "Min vårdplan på 1177".
 • Sprida användningen av "Hälsoskattning", ett validerat bedömningsinstrument gällande patientes rehabiliteringsbehov, i sydöstra sjukvårdsregionen.
 • Fortsatt arbete med rehabiliteringsplan kopplat till "Hälsoskattning".
 • Nationell samverkan med processledare från övriga RCC.
 • Regional samverkan med övriga processledare i sydöstra sjukvårdsregionen.
 • Spridning av uppdaterad version av nationellt kunskapsdokument gällande bäckencancerrehabilitering.
 • Fortsatt arbete med nätverksträffar för kontaktsjuksköterskor.
 • Utvärdering av kontaktsjuksköterskans roll i ett pågående nationellt projekt.
 • Riktade hälsofrämjande insatser till cancerpatienter.
 • Temadag cancerrehabilitering (uppskjutet till 2021 pga Corona).

Friskvårdsprojekt i sydöstra sjukvårdsregionen:

Broschyr för Region Jönköpings län:
Fysisk aktivitet för cancerpatienter (pdf, nytt fönster)

Broschyr för Region Östergötland:
Träning för dig som har fått behandling för cancer (pdf, nytt fönster)

Regionala processledare cancerrehabilitering

Annica Tomasson

processledare cancerrehabilitering

RCC Sydöst

Helene Wendell

processledare cancerrehabilitering

Region Kalmar län

Linda Bergström

processledare cancerrehabilitering

RCC Sydöst

Ulrika Odelram Wiréen

processledare cancerrehabilitering

Region Östergötland