Mötesanteckningar PNR Sydöst

Här hittar du de senaste mötesanteckningarna för RCC sydösts patient- och närståenderåd. Rådet träffas 3-4 gånger/år.