Patient- och närståenderådet Sydöst

Patient- och närståenderådet arbetar med att driva frågor som ur ett patientperspektiv är viktiga inom utvecklingen av cancervården. Medlemmarna i rådet representerar en rad olika cancerdiagnoser men har till uppgift att föra alla patienters talan, inte bara den egna diagnosgruppens. Inom sydöstra sjukvårdsregionen vill man i så stor utsträckning som möjligt inkludera patientföreträdare i utvecklingsarbetet. Representanter för rådet finns därför med i t.ex. RCCs ledningsgrupp, processarbetet för ett flertal cancerdiagnoser samt i utbildningar som drivs i RCCs regi.

Rådet sammanträder med heldagsmöten ca fyra gånger per år.

Bild på Patient- och närståenderådet sydöst

Patient- och närståenderådet maj 2023

Medlemmar

Ulla-Karin Svensson

Patient- och närståenderådet, ordförande

Moa-Lina, Bröstcancerföreningen i Östergötland

 

Mimmi Hogland Blomkvist

Patient- och närståenderådet, vice ordförande

Sissi Hamnström

Patient- och närståenderådet,

Mariana Stålebrink

Patient- och närståenderådet

Bröstcancerföreningen i Jönköping

Michael Liderfors Westholm

Patient- och närståenderådet

ILCO - Länsföreningen för stomi- och reservoaropererade, Linköping

Christian Wessén

Patient- och närståenderådet

Sarkomföreningen

Nahreen Tynngård

Patient- och närståenderådet

Lars Alvefjord

Patient- och närståenderådet, Sydöstra Mun- & Halscancerföreningen

Olle Darelid

Patient- och närståenderådet

Marie Andersson

Patient- och närståenderådet

Inger Berg

patient- och närståenderådet

Moa-Lina, Bröstcancerföreningen i Östergötland

Michael Sylvan

Patient- och närståenderådet

Eva Molnar

Patient- och närståenderådet

GynCancerFörbundet

Anna Olheden

Patient- och närståenderådet

Birgitta Sandberg

Patient- och närståenderådet