Nationell Min vårdplan

Min vårdplan ökar patientens delaktighet och trygghet i den egna vården. Sedan 2020 har RCC varit utgivare av nationella versioner av Min vårdplan. Syftet med att ta fram nationella versioner är att öka jämlikheten och förbättra kvaliteten på informationen samt att avlasta regioner och verksamheter, som inte själva behöver ta fram patientinformation.

För de diagnoser som har en nationell Min vårdplan kommer den att finnas tillgänglig digitalt via 1177 Vårdguiden och för utskrift på papper på sidan Min vårdplan, under respektive cancerdiagnos.

Under 2022 publiceras även nationell Min vårdplan för diagnoserna: huvud- och halscancer, urinblåsecancer, myelom, lungcancer, sarkom, bukspottkörtelcancer, barncancer (ALL), okänd primärtumör, livmoderhalscancer och hudcancer.

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Om du vill ha ett meddelande via e-post när det finns en ny version av nationell Min vårdplan, kan du anmäla dig till vårt utskick Senaste nytt från Regionala cancercentrum. Skriv in din e-post och välj Nyheter från Samverkan och Min vårdplan.

Prenumerera på nyheter från RCC

Nationell generell patientinformation till Min vårdplan

För diagnoser som ännu inte fått en nationell Min vårdplan har RCC tillsammans med profession inom cancervården tagit fram generell nationell patientinformation. Det generella dokumentet innehåller patientinformation som kan vara användbar för flera diagnoser.

Nationell generell patientinformation för Min vårdplan (pdf, nytt fönster)

Versionsinformation för nationell generell Min vårdplan (pdf, nytt fönster)

En region eller verksamhet som använder den nationella generella patientinformationen i egna versioner av Min vårdplan ansvarar själv för att materialet hålls uppdaterat. Vid eventuella ändringar i materialet övergår utgivaransvaret till regionen eller verksamheten.

Har du frågor eller synpunkter kring patientinformationen, eller om du vill ha den i wordformat, är du välkommen att kontakta nationell samordnare.