Till regionspecifikt innehåll

Min vårdplan via 1177

Cancervården kan erbjuda sina patienter en individanpassad nationell Min vårdplan, per diagnos eller övergripande diagnosgrupp. Patienten når Min vårdplan genom att logga in på 1177.

Fördelar med Min vårdplan via 1177

 • Patienten har tillgång till Min vårdplan via smartphone, läsplatta eller dator.
 • Patienten kan skicka meddelanden till sin kontaktsjuksköterska.
 • Patienten kan läsa fördjupad information via länkar.
 • Patienten kan besvara formulär.
 • Patienten kan se instruerande filmer, t.ex. om rehabiliteringsövningar.
 • Personalen kan uppdatera patientens Min vårdplan på distans.
 • Personalen kan enkelt individanpassa patientens Min vårdplan.
 • Min vårdplan kan följa patienten genom vårdprocessen, även mellan olika vårdgivare.

För regioner och verksamheter som vill börja erbjuda sina patienter nationell Min vårdplan via 1177 finns stöd för införandet och förändrade arbetssätt.

Stöd för införande av Min vårdplan via 1177

Kontaktpersoner vid respektive RCC

Katja Vuollet Carlsson

ordf. NAG kontaktsjuksköterska & Min vårdplan

RCC Norr

Hanna Åberg

verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Fotini Elena Koutakis Wolin

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

Veronica Berglund

vårdutvecklare

RCC Sydöst

Anna Sandelin

utvecklingsledare

RCC Väst

Hanna Rafstedt

regional samordnare för kontaktsjuksköterskor och MIn Vårdplan

RCC Stockholm Gotland

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Min vårdplan via 1177

Verksamheter i sjukvårdsregion Mellansverige som är intresserade av att arbeta med eller få mer information om nationell Min vårdplan via 1177, kan kontakta regionens införandestöd.

Fotini Elena Koutakis Wolin

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

Min vårdplan via 1177

Verksamheter i Norra sjukvårdsregionen som är intresserade av att arbeta med eller få mer information om nationell Min vårdplan via 1177, kan kontakta regionens införandestöd.

Region Norrbotten och Region Västerbotten: Vakanta

Anneli Haglund

införandestöd Min vårdplan

Region Västernorrland

Lina Fredriksson

införandestöd Min vårdplan

Region Jämtland Härjedalen

Min vårdplan via 1177 

RCC Stockholm Gotland erbjuder stöd till verksamheter i samband med införandet av nationell Min vårdplan. Verksamheter som är intresserade av att arbeta med de nationella vårdplanerna eller få mer information kan kontakta Hanna Rafstedt, regional projektledare Min vårdplan via 1177.

E-post Hanna Rafstedt

Min Vårdplan, projektledare RCC Syd

Kontakta verksamhetsutvecklare Hanna Åberg övergripande frågor.

Regionala projektledare

I södra sjukvårdsregionen har respektive region utsett projektledare för arbetet med MVP. För frågor om regional implementering, kontakta enlilgt nedan.

Skåne: : Daniela Grimmeiss, daniela.grimmeiss@skane.se

Blekinge: Agneta Johansson, agneta.johansson@regionblekinge.se

Halland: Louise Hansten, louise.hansten@regionhalland.se, Maria Severin Larsson, maria.severinLarsson@regionhalland.se och Anna Cavrak, anna.cavrak@regionhalland.se

Kronoberg: Emelie Söderlund, emelie.soderlund@kronoberg.se

 

 

Regionala projektledare

Jessica Eriksson

Region Kalmar län

Rebecca Stenfeldt

Region Östergötland

Linda Bergström

Region Jönköpings län

Aktuellt om Min vårdplan via 1177.se i Västra sjukvårdsregionen

RCC Väst stödjer verksamheter som vill införa nationell Min vårdplan genom att rekrytera kontaktsjuksköterskor i regionen som regionala diagnoskoordinatorer.

Diagnoskoordinatorerna stödjer och utbildar verksamheter i arbetssätt kring Min vårdplan.

Är du intresserad av att bli regional diagnoskoordinator eller att arbeta med nationell Min vårdplan i din verksamhet? Kontakta Anna Sandelin.

Kontakt

porträtt

Anna Sandelin

utvecklingsledare

RCC Väst