Regionalt nätverk i sydöstra sjukvårdsregionen

Kontaktsjuksköterskorna är en viktig länk för att ge patienter ett multiprofessionellt omhändertagande och psykosocialt stöd.

En första ansats för att nå målen är att alla cancerpatienter vid diagnosbeskedet får ett visitkort med dessa uppgifter:

 • namn och telefonnummer till sin kontaktsjuksköterska (röstbrevlåda)
 • webbadress till e-tjänsten på 1177.se
 • webbadress till 1177.se/cancer

I sydöst har vi ett nätverk för alla kontaktsjuksköterskor. Det finns en lista med kontaktuppgifter till alla i nätverket, uppdelat på diagnoser och arbetsområden. Har du synpunkter eller frågor kring nätverket, eller vill ta del av listan kontakta den regionala processledaren nedan.

Det finns kontaktsjuksköterskor inom följande områden:

 • barncancer
 • bröstcancer
 • endokrin
 • gynekologisk cancer
 • hematologi
 • hudcancer
 • tjock- och ändtarmscancer
 • lungcancer
 • onkologi
 • öron-, näsa och halscancer
 • övre GI
 • palliativ vård
 • smärta
 • urologi
 • neurokirurgi- och neurologi

Om du vill komma i kontakt med andra inom en viss grupp - hör av dig till processledare: