Styrgrupp RCC Sydöst

Styrgruppen består, förutom verksamhetchef, av en bred blandning av verksamhetsföreträdare från de olika regionerna samt av företrädare för patienter och anhöriga.

Medlemmar i RCC Sydösts styrgrupp

Srinivas Uppugunduri

verksamhetschef

RCC Sydöst

 

Martin Takac

ordförande styrgrupp RCC Sydöst, sjukvårdsdirektör kirurgisk vård

Region Jönköpings län

Göran Henriks

utvecklingsdirektör

Region Jönköpings län

Anna Fyrenius

överläkare

lungmedicinska kliniken, Region Östergötland

Charlotte Carlsson

regional processamordnare

RCC Sydöst

Fredrik Enlund

verksamhetschef

Diagnostiskt centrum, Region Kalmar län

Ingrid Erlandsson

verksamhetschef

urologkliniken, Region Jönköpings län

Jerker Pernrud

Patient- och närståenderådet

Jessica Eriksson

regional processamordnare

Region Kalmar län

Katarina Notelid Claus

verksamhetschef

kvinnokliniken, Region Jönköpings län

Lovisa Farnebo

överläkare

öron-, näsa- och halskliniken, Region Östergötland

Per Sandström

överläkare

kirurgiska kliniken, Region Östergötland

Peter Söderqvist

professor

Hälsouniversitetet Linköping

Pia Landberg

regional processamordnare

Stefan Bragsjö

verksamhetschef

samrehab, Region Kalmar län

Tommy Leijon

överläkare

onkologiska kliniken, Region Östergötland

Ulla-Karin Svensson

Patient- och närståenderådet