RCC Sydösts ledning och organisation

RCC Sydöst finns till för sydöstra sjukvårdsregionen, det vill säga regionerna Jönköping, Kalmar och Östergötland.

RCC - en del av den nationella kunskapsstyrningen

RCC Sydöst ingår i organisationen för kunskapsstyrning i den sydöstra sjukvårdsregionen. I det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård finns Kunskapsråd Kirurgi och cancer, där programområde cancer ingår.

Styrgruppen för RCC Sydöst utgör Regionalt programområde cancer (RPO cancer) i det nationella systemet för kunskapsstyning . RPO cancer representeras av styrgruppens ordförande och RCC Sydösts verksamhetschef är adjungerad.

Styrgrupp RCC Sydöst

Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Ledning och styrning av regionala cancercentrum i samverkan

Kansli

Kansli RCC Sydöst

Mer information om kansliets arbete