Cancervården i sydöst har nu infört SVF för Myeloproliferativ neoplasi (MPN)

Sidan publicerades 26 september 2022

Från och med 1 oktober 2022 tillämpar cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen det standardiserade vårdförloppet (SVF) för Myeloproliferativ neoplasi (MPN).

Från och med 1 oktober 2022 börjar cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen att tillämpa det standardiserade vårdförloppet (SVF) för Myeloproliferativ neoplasi (MPN). Syftet är att underlätta utredning av högt hemoglobin/hematokrit och trombocytos, samt att tidigt kunna identifiera patienter i behov av snabb handläggning på grund av den ökade risken för hjärt-kärlkomplikationer vid dessa diagnoser.

Till standardiserat vårdförlopp för myeloproliferativ neoplasi (MPN) i Kunskapsbanken

Processamordnare

Pia Landberg, Region Östergötland

Jesica Eriksson, Region Kalmar län

Charlotte Carlsson, RegionJönköpings län