Erik leder arbetet för ett ackrediterat sjukhus

Sidan publicerades 1 september 2022

Nu har Universitetssjukhuset i Linköping kommit igång ordentligt med arbetet för att bli ackrediterade enligt Organisation of European Cancer Institutes (OECI). Erik Hilborn projektleder det omfattande arbetet, som beräknas pågå under flera år.

Erik Hilborn, projektledare RCC SydöstI augusti förra året beslutade regionstyrelsen i Region Östergötland att Universitetssjukhuset i Linköping (US) ska ansöka om ackreditering. Erik Hilborn på RCC Sydöst är projektledare för arbetet för att nå ackrediteringen, som beräknas pågå under flera år.

Vad innebär ansökningsarbetet?

- För att kunna ackrediteras görs först skattning av verksamhetens storlek och omgång. Nu träffar vi ledningar och personal inom samtliga verksamheter som bedriver någon form av cancervård. Dialogen nu är viktig för att förbereda på den stora genomlysning av verksamheternas arbete som ackrediteringen innebär, och som är nästa steg i processen. För de förbättringsområden som identifieras i genomlysningen kommer förbättringsplaner tas fram, för att åtgärda dessa.

För att sedan kunna bli ackrediterade behöver vi ha en cancerorganisation på plats för samtliga verksamheter som arbetar med cancervård. Allt det här är ett väldigt omfattande arbete och det kommer att ta tid. Det här är inte en snabb, omvälvande förändring. Arbetet är beräknat att ta 2-3 år.

Varför är det viktigt att bli ackrediterade som cancer center enligt OECI?

- Det viktigaste är att vi kommer att stärka cancervården, patienternas delaktighet och få ett ökat samarbete mellan klinikerna och universitetet som en följd av ackrediteringsprocessen. Dessutom kommer ackrediteringen innebära att vi får ett samarbete på nationell och internationell nivå som vi inte haft tidigare.

Vi vill förstås också göra detta för att säkerställa sjukhusets status som universitetssjukhus och våra tillstånd att bedriva högspecialiserad vård. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har dessutom gjort klart att på sikt ska alla regioner ha tillgång till cancervård ackrediterad enligt OECI.  

Vad kommer detta innebära för den enskilde medarbetaren på sjukhuset?

- Det är svårt att säga i nuläget men på sikt tror jag det kommer bli roligare att jobba när det blir tydligt hur den egna insatsen hänger ihop med cancervården på andra delar av sjukhuset. En vi-känsla.

Om Organisation of European Cancer Institutes (OECI)

OECI är en europeisk standard som tagits fram för att ge patienter en likvärdig cancervård i hela Europa. Samtliga delar av cancervården ska hålla en hög kvalitet och patienterna ska ha en stor möjlighet att påverka vården. Genom att ta fram OECI-standarden vill man även få skjuts på forskning och undervisning inom cancer och därigenom en förbättrad cancervård.