Samverkar för barnens bästa

Sidan publicerades 6 oktober 2022

De lär av varandra och drar nytta av olika kompetenser. Ett nära samarbete mellan medarbetare i specialistsjukvården för barn och i specialistsjukvården för vuxna skapar en tryggare vård för barnen.

Två kvinnor står i ett väntrum där det finns olika leksaker. De plockar med en låda som är fylld med klossar.
Undersköterskan Ellinor Nyman och sjuksköterskan Vera Loorents i väntrummet som har utvecklats för barn.

– Det är viktigt att barn får leka här för att tänka på lite annat innan de ska in på behandlingen, säger Vera Loorents, sjuksköterska vid strålenheten på onkologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping (US).

Det är en specialistklinik för vuxna som varje år tar emot omkring 1 500 vuxna från Sydöstra sjukvårdsregionen (Östergötland, Jönköping och Kalmar). Men hit kommer också de cirka 10 barn per år som behöver strålbehandling. En barnanpassad vårdplanering görs tillsammans med barnen och närstående. För att barnen ska känna sig trygga i miljön har nu även ett väntrum för dem utvecklats, i samverkan med lekterapin vid H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus på US.

En kvinna håller en docka som ligger på en leksaksbrits i famnen. Hon visar dockan för två andra kvinnor som står bredvid henne.

Nytta av annan kompetens

– Vi har haft jättestor nytta av deras kompetens. De har gett oss råd så vi nu har leksaker som är anpassade för olika åldrar och lätta att sprita av, berättar Vera Loorents.

– De tipsade om hur vi kunde ordna en radiostyrd bil som barnen kan åka med till behandlingsrummet. Det kan vara svårt just när de ska in dit, men kan nu kännas lättare, säger undersköterskan Ellinor Nyman.

Bilen är parkerad vid den ena sidan av väntrummet. Vid den andra finns en soffgrupp och hyllor med dockskåp, bilar, djur och böcker. Petra Lindsmyr, lekterapeut och förskollärare, har gett råd ihop med kollegorna på lekterapin. Samarbetet har gett även henne värdefull kunskap:

– Jag har fått se hur personalen möter barn vid en strålbehandling. När barnen kommer till oss betyder det jättemycket att jag vet hur den går till så jag kan förklara för dem genom leken.

Nu finns också en leksaksmodell av en magnetkamera och en behandlingsbrits för en docka på lekterapin.

Trygghet för barnen

Strålenheten och barnavdelningen för onkologi, neurokirurgi och diabetes (BOND) liksom barndagvården onkologi vid barn- och ungdomssjukhuset samverkar på olika sätt sedan tidigare. Det handlar exempelvis om gemensamma utbildningsdagar och om tidigt informationsutbyte när ett barn som strålbehandlas även läggs in på BOND. Medarbetarna går mellan olika avdelningar för att följa barnet.

– Vårt samarbete ger trygghet för barnen och om de är nöjda och trygga är det enklare för oss att ge dem bra vård, säger Per Nyman, överläkare i barnonkologi och hematologi vid barn- och ungdomssjukhuset.

Två män och tre kvinnor står i en korridor på ett sjukhus. De tittar rakt fram och ler.
Måns Agrup (överläkare, onkologiska kliniken), Per Nyman (överläkare, BOND och barndagvården onkologi), Petra Lindsmyr (lekterapeut och förskollärare, lekterapin), Ellinor Nyman (undersköterska, strålenheten) och Vera Loorents (sjuksköterska, strålenheten).

Text: Cecilia Ottosson, Region Östergötland
Foto: Patrik Ljungqvist