Erfarenheter av att erbjuda digital mediyoga till patienter i Region Östergötland

Sidan publicerades 31 oktober 2022

Jonna Kjellgren är fysioterapeut och yogalärare och leder mediyoga-kurser som rehabilitering för cancerdrabbade i Region Östergötland med hjälp av stimulansmedel från RCC. Patienterna kan delta antingen på plats fysiskt i RCC Sydösts lokaler i Linköping, eller delta digitalt via länk.

Mediyoga är en mjuk och terapeutisk yogaform, som är skapad för vården. Den går mycket ut på att träna medveten närvaro och att bromsa stressystemet. Man kan utföra mediyoga på stol eller på matta och alla övningar kan anpassas efter egen förmåga.

Tisdag 18 oktober deltog Jonna Kjellgren tillsammans med Frida Forsberg, som är processledare inom cancerrehabilitering på Region Östergötland, på ett nationellt webbinarium där de berättade om sina erfarenheter av att erbjuda yoga digitalt i Region Östergötland.

Teleyoga.jpg- Fördelarna med att kunna delta digitalt är flera. Dels kan patienterna delta oavsett var de bor, och dels att patienter med lågt immunförsvar, eller andra som bara har en dålig dag, kan vara med, säger Jonna Kjellgren.

Varje patient får delta 10 gånger, en gång per vecka. Grupperna är blandade med patienter som har olika cancerdiagnoser. De patienter som hittills har varit med på yogan är från onkologen, hematologen och urologen. Planer finns för att inkludera patienter från lungmedicin också.  

För vissa patientgrupper är digital närvaro det enda alternativet

Jonna har också en separat mediyoga-kurs för patienter på hematologen som behöver vara helt isolerade. På grund av detta utförs den kursen endast digitalt, och den är helt anpassad för att utföras sittande.

En svårighet med den digitala yogan har varit att hitta en digital plattform som uppfyller IT-säkerhets- och sekretesskraven och fungerar tillräckligt bra tekniskt, så deltagarna inte riskerar att ”bli utslängda” ur mötet mitt under passet. Arbete pågår fortfarande för att hitta den bästa lösningen.

- Det är lite svårare att hålla koll på att deltagarna gör rätt när de deltar digitalt, och det blir inte  riktigt samma känsla av gemenskap. Men det är ett viktigt  komplement, säger Jonna Kjellgren. 

Yoga-verksamheten för cancerpatienter i Region Österghötland drivs i projektform och kommer nu utvärderas. Ambitionen finns att kunna expandera konceptet till hela sydöstra sjukvårdsregionen i någon form.