”Patienterna är väldigt tacksamma och det är säkert en stor samhällsvinst”

Sidan publicerades 1 november 2022

Nu kan screening för tjock- och ändtarmscancer erbjudas i hela landet och under det senaste året har alla tre länen i sydöst satt igång.

koloskopi_MB_211210_0012_webb.jpg
Therese Nilsson, sjuksköterska och Wiveca Rydin, biträdande verksamhetschef och endoskopist,  som tar emot patienter på Värnamo sjukhus som ska göra koloskopiundersökningar vid misstanke om cancer i änd- eller tjocktarm . Foto: Mikael Bergström, Region Jönköpings län

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige, med cirka 7 000 nya fall per år. Förhoppningen är att fler fall ska upptäckas i tid nu med screening med provtagning för upptäckt av dolt blod i avföringen till män och kvinnor i åldrarna 60–74 år, allt enligt Socialstyrelsen rekommendation.

Regionerna börjar med att bjuda in de som är 60-år och något äldre och utökar sedan med alltfler årskullar. Ambitionen är att år 2026 ska verksamheten vara fullt utbyggd, dvs att samtliga 60-74-åringar i landet får en kallelse till screening med självtest vartannat år.

Upptäcker cancertumörer i tidigt stadium

Wiveca Rydin, kirurgchef på Värnamo sjukhus och projektledare för tarmcancerscreeningen i Region Jönköpings län, beskriver i en artikel på rjl.se att man under det första halvåret hittat flera fall av cancertumörer i tidigt stadium:

–Vi genomför i genomsnitt en eller två undersökningar per vecka per sjukhus som ett resultat av screeningen, ungefär som vi räknat med. Vi har i några fall hittat cancertumörer i tidigt stadium. Patienterna är väldigt nöjda och tacksamma och det är säkert en stor samhällsvinst.

Screeningen innebär att personer i utvald åldersgrupp får hem ett erbjudandebrev som innehåller instruktioner, en provtub och ett svarskuvert. Avföringsprovet görs hemma och skickas därefter till laboratorium för analys. Om blod hittas i avföringsprovet, erbjuds personen vidare koloskopiundersökning i vården. En stor del av administrationen sköts nationellt via ett gemensamt samordningskansli (GSK).

Standardiserat och kostnadseffektivt med nationellt kallelsekansli

Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef på Regionalt cancercentrum sydöst, kommenterar förberedelsearbetet såhär:

- Det har varit ett nära samarbete bland alla RCC och vi är alla väldigt glada och stolta att vi har kommit igång med tarmcancerscreening i hela landet. Det är ett jättestort logistisk projekt med stora utmaningar. Det är unikt att ett nationellt kallelsekansli på RCC Stockholm Gotland koordinerar tarmcancerscreening för hela landet så att det blir både standardiserat och kostnadseffektivt. Det har också varit lyckosamt att vi tog några regioner i taget och skalade upp projekt långsamt. Alla regioner tar in olika årskullar enligt egna förutsättningar men hela landet kommer att var synkroniserat till senast 2026. Projektet visar på styrkan i ett start nationellt sammanhållen implementering.

Om tjock- och ändtarmsscreening i sydöstra sjukvårdsregionen - på cancercentrum.se

Se även:
Första nationella vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancerscreening publicerat