Gynekologiska sarkom – bilaga till nationellt vårdprogram buksarkom publicerad, samt onkologin i vårdprogrammet uppdaterad

Sidan publicerades 21 mars 2022

Första versionen av nationellt vårdprogram buksarkom publicerades 2020. Bilagan för Gynekologiska sarkom publiceras nu för första gången. En mindre uppdatering av onkologin i vårdprogrammet har också gjorts, motsvarande redan publicerad uppdatering av Nationellt vårdprogram skelett- och mjukdelssarkom.

Syftet med Nationellt vårdprogram buksarkom, inklusive gynekologiska sarkom, är att definiera riktlinjer för remittering och övergripande beskriva diagnostik, kirurgisk och onkologisk behandling och uppföljning. Målet är att skapa samförstånd kring sarkomvården och säkra en jämlik behandling av hög kvalitet, oavsett bostadsort. Vårdprogrammet riktar sig till all personal som kan komma i kontakt med patienter med misstänkta eller konstaterade sarkom inom såväl primärvård som specialistsjukvård, samt inom rehabilitering och palliativ vård.

Incidensen av gynekologiska sarkom är ca 0,4–2 per 100 000 invånare och år, varav ungefär 88 % utgår från uterus. Trycksymtom och blödningsrubbningar är de vanligaste symtomen vid uterussarkom, men även låga krampartade buksmärtor, förstorad uterus och tillväxande uterus förekommer. Framför allt hos postmenopausala kvinnor. Symtomen är också vanliga vid benigna myom och kan därför vara svåra att skilja.

Vid klinisk misstanke om uterussarkom bör primärt MRT eller kvalificerat ultraljud utföras. Om misstanken kvarstår eller sarkom konstaterats, bör patienten utredas enligt rekommenderad basutredning och bedömas vid en multidisciplinär konferens (MDK). Detta på en kvinnoklinik eller ett sarkomcentrum med vana och kunskap om utredning, kirurgi, onkologisk handläggning och uppföljning av patienter med sarkom i gynsfären.

Behandling av uterussarkom är i första hand kirurgisk med total hysterektomi med mikroskopiskt fria marginaler, intakt serosa/parametrium och ”en bloc” resektion av vävnader, strukturer och organ som sitter fast- eller är inväxta i tumörområdet. Operation vid högvolymcentrum förbättrar överlevnaden.

Nationellt vårdprogram buksarkom, Kunskapsbanken