SVF neuroendokrina buktumörer uppdaterat

Sidan publicerades 3 maj 2022

Två mindre justeringar i SVF neuroendokrina buktumörer (GEP-NET) har gjorts. Den nya versionen fastställdes i RCC samverkan den 26 april.

Arbetsgruppen har granskat möjliga orsaker till att inklusionsmålet, att 70 % av patienterna ska få sin diagnos inom SVF, inte uppnås för GEP-NET. Det kan delvis förklaras av att en del av patienterna utreds via andra SVF när de får sin diagnos och ett förtydligande om detta är nu tillagt i SVF GEP-NET. Vid granskningen fann man att inklusionskriterier samt kriterier för välgrundad misstanke för diagnosgruppen var fortsatt korrekta.

Den andra justeringen som gjorts är tillägg av avslutsalternativet ”Ingen ytterligare åtgärd”. Kod för ingen ytterligare åtgärd sätts vid behandlingsbeslut och ledtiden är därför samma som för palliativ vård.

Neuroendokrina buktumörer är en heterogen grupp av tumörer där vissa växer långsamt och oftast kan botas, vissa inte går att bota men har lång förväntad överlevnad, medan några få kräver mycket snabba åtgärder.

Standardiserat vårdförlopp neuroendokrina buktumörer, Kunskapsbanken