Årets kontaktsjuksköterska och processledare 2022, RCC Sydöst

Sidan publicerades 18 maj 2022

Ann-Christin Fallsberg är årets kontaktsjuksköterska och Anna Fyrenius årets processledare i sydöstra sjukvårdsregionen.

Ann-Christin Fallsberg, hematologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping (US)

 

Ann-Christin-Fallsberg-sjuksköterska.jpg

Vad betyder det för dig att få utmärkelsen?

- Jag blev glatt överraskad och det värmer mig att bli en av årets kontaktsjuksköterska. Det är en fin utmärkelse som visar uppskattning till det betydelsefulla arbete jag bidrar med på hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

Vad gör en  kontaktsjuksköterska?

- Som kontaktsjuksköterska kan jag ge ökad trygghet och är ett stöd för den cancersjuke under sjukdomstiden/behandlingstid.
Vägleder och ger ökad kunskap om vårdplanen, cancerrehabilitering, ger goda råd och hälsosamtal som möjliggör en bättre livskvalitet för den cancersjuke under sin sjukdomstid.

Varför vill du arbeta som kontaktsjuksköterska?

- För alla möten med de som kommer till oss. Jag värnar lite extra för den åldrande människan som ibland kan behöva lite extra stöd av en kontaksjuksköterska för att orka gå igenom sin behandling.
Att få se att den glädje det ger ökar deras trygghet i vardagen.

Nomineringstext:

Ann-Christin ser patienten som en unik individ och prioriterar att utarbeta individuella vårdplaner där egenvården också är en stor del av behandlingen. Hon har jobbat med att få struktur på det gemensamma samtalet mellan läkare, sjuksköterska och patient vid diagnosbesked.

Anna Fyrenius, RCC Sydösts processledare för lungcancer, lungmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping (US)

 

Vad betyder det för dig att få utmärkelsen?anna_fyrenius årets processledare_liten.gif

- Jag tycker det är roligt att man uppmärksammar att vi har försökt att jobba multiprofessionellt i hela regionen. Direkta effekter av delaktighet och förankring i ett utvecklingsarbete är svårt att mäta så det är extra roligt att det synliggörs på det här sättet. Jag hoppas att utmärkelsen kan uppmuntra och stimulera alla som är inblandade i lungcancerprocessen att jobba vidare för ett ännu bättre omhändertagande av lungcancerpatienterna. Kanske kan vi också inspirera någon annan process till ett multiprofessionellt arbetssätt. 

Vad är mest givande med ditt jobb?

- Mötet med enskilda patienter kommer nog alltid var min starkaste drivkraft i jobbet, men det har varit stimulerande att som processledare byta perspektiv och vara med och utveckla vården på systemnivå. Jag uppskattar verkligen att RCC har en modell där personer som också arbetar kliniskt är med och driver processerna framåt. Jag tror det är oerhört viktigt att de som jobbar närmast patienterna också känner att de har både ansvar som möjlighet att förändra och förbättra vården.

Nomineringstext:

Anna har sett värdet av att bygga nätverk av alla professioner runt lungcancerpatienten i hela sydöstra enligt principen resultat skapas tillsammans. Anna ser vikten av god kvalitet och kliniska mått i kvalitetsregister i relation till SVF. Hon har stort engagemang, hjärta och värme.