Verksamheternas inrapportering till cancerregistret, juni 2022

Sidan publicerades 17 juni 2022

Nu finns verksamheternas inrapportering från juni publicerad. Denna visar klinikernas inrapportering till Cancerregistret och kvalitetsregistren. Hur ligger din klinik till?

Verksamheternas inrapportering till cancerregistret, juni 2022

Elektronisk canceranmälan

Alla diagnoser som ska registreras i cancerregistret kan anmälas elektroniskt via plattformen INCA. Flera kliniker i sydöstra sjukvårdsregionen använder sig av elektronisk canceranmälan och upplever att det är ett enklare och snabbare sätt att hantera canceranmälningar på.

RCC Sydöst arbetar aktivt för att öka användningen av elektronisk canceranmälan i sydöstra sjukvårdsregionen.

Vill du också anmäla elektroniskt? 

För att kunna göra canceranmälan elektroniskt behöver du ansöka om behörighet. Kontoansökan ska vara undertecknad av verksamhetschef och skickas därefter in till RCC Sydöst.

Ansökan om användarkonto för INCA

Har du frågor? Kontakta oss på RCC Sydöst.